Felelősségvállalási nyilatkozat

 

Kolorfutás Night 2022 eseményen történő részvételhez

 

Alulírott nevező (18 év alatti személyek esetén törvényes képviselő) kijelentem, hogy az eseményen saját felelősségemre veszek részt (szülői nyilatkozat esetén: gyermekemet saját felelősségemre indítom a versenyen), felelős vagyok saját egészségi, fizikai állapotomnak a részvételre való alkalmasságáért.
 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabályt és előírást betartom, azon sportemberhez méltó magatartással veszek részt, saját és sporttársaim testi épségét óvom. Elfogadom, hogy a verseny rendezői, bármely versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett károkért kártérítésre nem kötelezhetőek. A szervező fenntartja a jogot, hogy az eseményről és a futókról fotót és videó felvételt készítsen, melyet szabadon felhasználhat a későbbi reklám kiadványaihoz.
 

A nevezéssel igazolom, hogy a regisztrációhoz szükséges adatközlés a www.kolorcity.hu oldalon önkéntes alapon történt és az adatok a valóságnak megfelelnek, illetve ezek tárolásához és a versenyen való felhasználásához hozzájárulok.
 

 

Kelt: Kazincbarcika, 2022