KolorFesztivál 2022 játékszabályzat

Szervező: Jelen szabályzatban bemutatásra kerülő játék kiírója és lebonyolítója a Barcika Art Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szervező)

 

Játék helye: A Szervező a Játékot online formában, a Kolorline Facebook oldalon keresztül hirdeti meg.

 

Résztvevők: A Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet, aki a játék kiírásában megjelölt feltételeket teljesíti. Továbbiakban: Játékosok. A játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai.

 

A játék időtartama: A játék 2022. július 22-től 2022. július 26. napjáig tart.

 

Sorsolás: A játékban leírt feladatot sikeresen teljesítők sorsoláson vesznek részt, melynek során 3 fő kerül kiválasztásra, továbbiakban: Nyertesek. A sorsolás időpontja: 2022. július 27.Nyeremények:
A nyertesek egyenként 2 főre szóló belépőt nyernek a játékban meghirdetett koncertre.
Továbbiakban: nyeremény.
A nyeremény csak személyesen átvehető, a koncert napját megelőzően ezen a helyszínen, nyitvatartási időben: Mezey istván Művészeti Központ, 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. vagy a koncert napján, az esemény helyszínén, jegypénztári nyitvatartási időben, a koncert kezdete előtt.
A nyereményt csak a nyertes veheti át, ám az nem névre szóló, tehát saját döntése szerint tovább ajándékozhatja. A nyeremény pénzre nem váltható. Amennyiben a nyertes nem tudja átvenni, úgy a nyereményre való jogosultságát elveszíti.

 

Nyertesek értesítése:
A Nyertesek a Kolorline Facebook oldalán kerülnek kihirdetésre. A Nyertesekkel a Szervező privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Szervező az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül nem tudna kapcsolatba lépni a Nyertessel, vagy nem kapná meg tőle hiánytalanul és pontosan a nyeremény regisztrációjához szükséges adatokat, úgy a Nyertes a nyereményre való jogosultságát elveszíti. Ilyen esetben a Szervező nem nevez meg másik Nyertest.

 

A Szervező jogai
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket a játék időtartama alatt módosítsa vagy a játékot megszüntesse. Ilyen esetben az értesítést közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a koncert időpontját és körülményeit bármikor megváltoztassa.
Amennyiben a koncert bármilyen okból elmaradna, úgy a Nyertesek sem a nyereményre, sem kártérítésre nem jogosultak.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a felhasználói tartalmakat moderálja vagy eltávolítsa, amennyiben saját belátása szerint azt jogsértőnek, oda nem illőnek, vagy közerkölcsbe ütközőnek véli.
A Szervező kizárja a felelősségét a közzétett felhasználói tartalom mások általi további felhasználásából származó bármilyen jogsérelemért, a Játékosoknak kötelessége mérlegelni, mielőtt a felhasználói tartalmat közzéteszik.

 

Adatkezelés
A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező a Játékosok adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezeli. A játékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha Nyertes lesz, akkor a Szervező a nevét nyilvánosságra hozhatja a Szervező hivatalos Facebook oldalán. A Játékos elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

 

A Játékos adatkezelési hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján: szerkesztoseg@barcikaart.hu vagy a következő levelezési címre küldött postai levélben: Barcika Art Nonprofit Kft. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

 

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.