Dokumentumok

 

Módosult a "Színezzük Együtt Kazincbarcikát" Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia a TOP-7.1.1-16-2016-00016 kódszámú projekt keretében.

 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a stratégia módosulásai az alábbi pontokat érintik:

- 6.1 Cselekvési terv

- 7. Indikatív pénzügyi terv


A „Színezzük együtt Kazincbarcikát” helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia tartalmazza a projekt helyi céljait, illetve a helyi felhívások alapjait képező tevékenységeket.

 

Stratégia céljai:

 

 • Lakosság, civil szervezetek által használt közösségi terek és zöldfelületek megújítása
 • Közösségi együttműködések ösztönzése szervezetek, generációk, térségek között
 • Kreativitás, alkotó tevékenységek ösztönzése és széles körű megismertetése
 • Vállalkozások – lakosság-közszféra együttműködésének ösztönzése, kommunikációs felületek fejlesztése

 

A közösség-fejlesztési tevékenységeknél érvényesíteni kell az alábbi szempontokat:

 

 • A társadalmi integrációhoz, illetve az esélyegyenlőséghez kapcsolódó projektek ösztönzése
 • KolorCity koncepcióba illeszkedő – kreatív, újszerű megoldásokat, színes bemutatásokat, dizájnt érvényesítő projektek támogatása

 

Tervezett tevékenységek

 

 • Lakosság, civil szervezetek által használt közösségi terek és zöldfelületek megújítása
  • Központi agóra létrehozása Dísztér néven a Főtér egy részéből, amely helyet ad a kulturális eseményeknek, vásároknak, gasztronómiai és street art fesztiváloknak egyaránt
  • Városközponti közösségi terek kreatív elemeket tartalmazó infrastrukturális fejlesztése, bővítése, eszközfejlesztése, mely terek hozzájárulnak a közösségi programok szervezéséhez

 

 • Közösségi együttműködések ösztönzése szervezetek, generációk, térségek között
  • Ipari hagyományok ápolása (bányász, vegyész), helyi identitástudatot erősítő rendezvények, konferenciák, ismeretterjesztő előadások, kiállítások szervezése
  • sport, mozgás lehetőségének biztosítása minden korosztály számára
  • generációk közötti együttműködés ösztönzése (pl. támogató szolgáltatások, múlt örökségével való szembenézés)
  • hátrányos helyzetű fiatalok segítése korrepetálással
  • környezettudatos szemléletformáló akciók szervezése, különösen a városi természetes környezet minőség fejlesztés és a biodiverzitás növelése érdekében
  • helyi értékek közösségi alapú bemutatása (pl. városi társasjáték), helyi közösségek egyedi értékeinek kiállítása (pl. vasaló kiállítás, fafaragó kiállítás), illetve promóciója
  • egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények, akciók tartása

 

 • Művészeti rendezvények, alkotó programok szervezése
  • Kézműves, vegyész, robotikai, elektronikai, varró, famegmunkáló, egyéb oktató- és alkotó, ismeretterjesztő programok szervezése a lakosság széles körének
  • Kiállítások, bemutatkozási lehetőségek helyi művészeti csoportoknak, street art jellegű programok szervezése, helyi írók-költők bemutatkozási lehetőségének megteremtése, városi értékek művészeti alapú bemutatása
  • amatőr művészeti fesztiválok újraélesztése, fotó, néptánc fúvószenekari, jazz, színjátszó, film, gyermekrajz témákban

 

 • Vállalkozások – lakosság-közszféra együttműködésének ösztönzése, kommunikációs felületek fejlesztése
  • Informatikai fejlesztés és szervezés a helyi vállalkozások együttműködésének ösztönzésére, a vállalkozások, közszféra és a civil szervezetek közötti együttműködés kiépülésére, illetve a helyi munka lehetőségek jobb elérhetősége érdekében.
  • A közösségi szereplők közötti program egyeztetések informatikai infrastruktúrájának létrehozása
  • Helyi közösségek digitális kommunikációjának fejlesztése képzéssel, mentorálással kiegészítve
  • Utcai hírportál (DiaPress) kialakítása program-ismertetésre, események beszámolóira, hirdetésre
  • Helyi értékek (pl. szoborok, egyedi alkotások), jelentős vonzerők (pl. játszóterek) digitális és hagyományos (pl. kitáblázás) kommunikációja
  • Lakossági kölcsönösségi programok informatikai hátterének fejlesztése és kommunikálása (helyi szolgáltatás, termék csere, szívesség bank)
  • Lakossági közösségi célú innovációs kezdeményezések ösztönzése különösen a szolidáris gazdaság témakörben (pl. használt cikkek átadása)

 

HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LETÖLTÉS PDF FORMÁTUMBAN.

HATÁLYOS HKF LETÖLTÉSE (Hatályos: 2020. február 28-tól)

 


 

Helyi Akciócsoport

 

A Helyi Akciócsoport (röviden: HACS) feladatai közé tartozik a helyi fejlesztési stratégia elfogadása és szükség szerinti módosítása; a stratégia megvalósításának nyomon követése; további partnerek bevonása a program végrehajtásába, a támogatott projektek megvalósítására; a hátrányos megkülönböztetéstől mentes projekt-kiválasztás biztosítása és a program megvalósítását támogató munkaszervezet kijelölése.

 

A Helyi Akciócsoport létrehozásnál az előírások alapján biztosítani kell az egyes szférák egyensúlyát, így nem lehet többségben sem a közszféra, sem a civil szféra és a vállalkozói szféra képviselete sem. A szervezeti tagok közti egyensúly a döntéshozatal során a megegyezésre való törekvést segíti elő.

 

Tagok

 

Szervezet

Szakterület

Civil szféra

 

 1. Ideál Népfőiskola Egyesület

Egészségvédelem, egészségfejlesztése

 1. Városszépítő Egyesület

Városvédelem, városszépítés

 1. Kazincbarcikai „Teljes Életért” Egyesület

Egészségvédelem, egészségfejlesztése, fogyatékkal élők segítése

 1. Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület

Kulturális tevékenységek folytatása, hagyományőrzés

 1. „Őszi Napfény Bányász Hagyományokért” Egyesület

Bányász hagyományok és közösség gondozása

Vállalkozói szféra

 

 1. Varázsrendezvény Kft.

Vendéglátás, étterem és panzió működtetése

 1. Bencze Boglárka E.V.

Patchwork alapú táska és egyéb kézműves termékek készítése

Közszféra

 

 1. Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ

Idősek, fogyatékkal élők, szociális rászorultak segítése, szociális étkeztetés

 1. Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Városüzemeltetés, városi közterek karbantartása

 1. Egressy Béni Városi Könyvtár

Könyvtári szolgáltatások

 1. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.

Hulladékkezelés, környezetvédelem, környezettudatosság fejlesztése

 1. Kazincbarcika Város Önkormányzata

Önkormányzati feladatok ellátása

 

A Helyi Akciócsoport működését az előírások alapján 3 tagú elnökség, illetve a pályázati felhívások előkészítését segítő munkacsoport, valamint a támogatásokról helyi szintű döntést hozó Helyi Bíráló Bizottság (HBB) segíti.