Hírlevélküldés előzetes adatvédelmi tájékoztatója

 

 

Hírlevélküldés előzetes adatvédelmi tájékoztatója

 

„Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásunkra feliratkozni, mely által értesülhet a Barcika Art Kft.-vel kapcsolatos információkról, és más érdekes hírekről. Hírlevelünket havonta maximum 4 alkalommal küldjük, nevén e-mail címen kívül semmilyen más adatát nem kezeljük. Az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra, a levélben található Leiratkozás linken.

 

Amennyiben hírlevél küldés szolgáltatásunkra, szeretne feliratkozni a fenti feltételekkel, kérem jelen tájékoztatónk elfogadásával jelezze felénk. Visszajelzésével hozzájárulását adja az adatkezeléshez.”

 

 

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91781

adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése, kapcsolattartás céljából az aktuális hírekről szóló értesítések érdekében

kezelt adatok köre: név, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a feliratkozók adatainak tárolása az érintett törlési jelzéséig történik.

adattárolás módja: elektronikus

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

 

 

Adatkezelő megnevezése: Barcika Art Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-016036

Adatkezelő székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@barcikaart.hu

Adatkezelő képviselője: dr. Makkai Orsolya (ügyvezető)

Adatvédelmi tisztviselő: Fülpesné Kiss Anita

 

 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.