„Élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadó nélkül”

Idén Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakett kitüntető díját Serfőző Sándor, a Magyar Állami Népiegyüttes nyugalmazott vezetője, az Egressy Béni Művelődési Központ első igazgatója kapta; a Pro Urbe Kazincbarcika kitüntető díját Bazsó Bertalanné nyugalmazott iskolaigazgató és dr. Czifra János közíró vehette át.

A meghívottakat Demeter Zoltán országgyűlési köszöntötte, aki Szent István király jelentőségéről és a magyarság történetéről tartott ünnepi beszédet.

Demeter

Ezt követően Kalmus Felicián csellóművész előadása emelte tovább az ünnepi hangulatot.

Kalmus

A kitüntető díjakat Szitka Péter polgármester, dr. Makkai Orsolya és Klimon István alpolgármesterek adták át.

Serfőző

Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Elismerő Plakettje” azoknak a városhoz kötődő személyeknek és közösségeknek adományozható, akik a tudományok, a művészetek, az oktatás-nevelés, a kulturális, társadalmi és gazdasági élet, a gyógyítás területén, valamint a város közigazgatásában kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kazincbarcika fejlődéséhez, hírneve növeléséhez. Idén Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakett kitüntető díját Serfőző Sándor, a Magyar Állami Népiegyüttes nyugalmazott vezetője, az Egressy Béni Művelődési Központ első igazgatója vette át.

Bazsóné

czifra

A Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Pro Urbe Kazincbarcika” díja azoknak a városban élő, alkotó vagy munkásságukkal a városhoz kötődő alkotóművészeknek, kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek adományozható, akik a tudományok, művészetek, kultúra, kommunikáció, gazdaság vagy a közélet egyéb területein maradandót alkottak, vagy átlagot meghaladó színvonalú munkavégzésükkel a település lakossága körében is elismerést váltottak ki. Kétezer-huszonegyben a kitüntető díjat Bazsó Bertalanné nyugalmazott iskolaigazgató és Dr. Czifra János közíró kapta.

Kruppa

Az ünnepélyes díjátadás után a Barcika Art Kft. és Kazincbarcika Város Önkormányzata köszönte meg a Kolorfesztivál Light kiemelten fontos együttműködő partnerének és támogatójának a segítséget. A támogatói diplomát Szitka Péter nyújtotta át a Wanhua-BorsodChem Zrt. képviselőjének, Kruppa László vezérigazgatónak.


Bazsó Bertalanné 1974-ben az Egri Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát biológia-mezőgazdasági ismeretek szakon, utána 1975. szeptemberétől, 32 évig dolgozott a Dimitrov, majd Herman Ottó Tagiskolában biológia-kémia szakos tanárként, később az intézmény igazgatóhelyetteseként, aztán igazgatójaként. Kétezer-héttől nyugdíjba vonulásáig az Ádám Jenő Általános Iskolát irányította.
Közel 4 évtizedes pályafutása alatt mindig az oktatás színvonalának emeléséért, a gyermekek képességeihez igazított fejlesztéséért dolgozott.
Vezetőként ösztönözte kollégáit, hogy egyéni módszereiket, elképzeléseiket alkalmazzák a mindennapi nevelő-oktató munkában. Mindig értékelte az egyéniségeket, az egyéni gondolatokat.
Folyamatosan képezte magát, főiskolai diplomája mellé kémia tanári, majd közoktatási szakértői végzettséget is szerzett.
Eddigi pályáját mindig a közösségért való tenni akarás jellemezte. Ezt bizonyítja az is, hogy számtalan megbízott és választott funkciót is betöltött.
Személyisége meghatározó volt és tevékenysége miatt ma is az a térség pedagógus-közösségének és igazgatói munkaközösségének körében. Aktív korában közoktatási szakértőként és szakszervezeti vezetőként tanácsaival segítette kollégái munkáját, képviselte érdekeiket.  Ebben segítette sajátos egyénisége, rátermettsége, elhivatottsága.
Nyugdíjba vonulása óta is aktívan tevékenykedik a térség érdekében a Megyei Pedagógus Szakszervezet alelnökeként, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub aktív tagja.


Dr. Czifra János 1976-tól lakik Kazincbarcikán. A kazincbarcikai közéletben az 1980-as évektől vesz részt, az akkori Tanács Jogi Bizottságában kezdett dolgozni. 1994 és 2010 évek között a Kazincbarcikai Városi képviselő testület tagja, 12 évig a Jogi Bizottság elnöke. 20 évig a TÁVHŐ Felügyelő Bizottságának elnöke. 2000 évben alapította a Felsőbarcikáért Alapítványt mely a városrészben, közösség szervező építő tevékenységet végez, úgy a városrész, mint városunk lakói és annak vezetése megelégedésére.
Közíróként, a Barcikai Közélet hasábjain 1994-től szerepel. 4 önálló kötete jelent meg. Sokat segít a város civil szervezeteinek: Város szeretete, szakmai munkája, tevékenysége, segítőkészsége, közéletisége, elismert, élvezi a városi lakoságának bizalmát. Dr. Czifra János 2021 június 5-én töltötte be 70. évét.


Serfőző Sándor első munkahelyén, 1967-ben a Borsodi Vegyi Kombinát művelődési házában igazgatói megbízást kapott, ahol azzal a feladattal bízták meg, hogy a vegyikombinát dolgozói kulturális-művelődési igényeinek kielégítését, családias összejöveteleit programokkal segítse. A dolgozók szabadidejének hasznos eltöltésére klubok, szakkörök, képző- és iparművészeti kiállítások rendszeres szervezésére, működtetésére törekedett. Az Egressy Béni Művelődési Központot 1969. december 13-án avatták fel, mind az előkészületeket, mind a megnyitót már ő irányította. 1973-at írunk, amikor Serfőző Sándor igazgatót, a fiatal népművelőt addigi szakmai eredményeiért a Kiváló Népművelő címmel tüntették ki. Serfőző Sándor nem egyszerűen kötődik Kazincbarcikához. Az ott töltött tevékeny és eredményes időszak egész életére kihatott. A kazincbarcikai évek szakmai alapot adtak ahhoz, hogy a későbbi jelentősebb kihívásoknak is megfeleljen. Ma már a Magyar Állami Népi Együttes nyugalmazott igazgatója.