Versenyszabályzat

 

Az alábbi szabályok a verseny tisztaságát, gördülékenységét biztosítják és meghatározóak a versenyen való részvétel szempontjából. A versenybírók biztosítják ezeknek a szabályoknak a betartását. A Szervezők által kijelölt, és az ő igazgatásuk alá tartozó versenybíróságot a versenyen közreműködő versenybírók alkotják. Jelentkezésével a versenyző elfogadja a Versenyszabályzatot.
 

A verseny alapelve a tisztességesség és a szabályok betartása. Ezeknek a szabályoknak a megszegése árán szerzett mindennemű előnyszerzés keresése tilos. A versenyzők nem zavarhatják, veszélyeztethetik egymást, továbbá a verseny során mindennemű veszélyeztetés vagy akadályoztatás kizárt. A versenyzőknek udvariasnak kell lenniük a versenytársaikkal, az önkéntesekkel, a bírákkal, és az elsősegélynyújtó személyzettel szemben. A versenyzők kötelesek betartani a közlekedési szabályokat, a Szervező, a versenybírák és az elsősegélynyújtó személyzet utasításait. A versenyzőknek tisztelniük kell a környezetet és kerülniük kell annak szennyezését.


Minden versenyző egészséges és fizikailag edzett állapotban, saját felelősségére indul.


A szervező fenntartja a verseny lebonyolítását illető Versenyszabályzat tetszés szerinti időbeni megváltoztatásának jogát. Ezek a változások akkor válnak hatályossá, amennyiben a versenyzőket írásban tájékoztatják a változást érintő körülményekről.


Versenyen részt vehet minden felkészült futó, aki elfogadja a versenykiírásban foglalt feltételeket és tisztában van vele, hogy mire vállalkozik! Minden futó felelős azért, hogy versenyképes egészségi állapotban induljon. A Szervezők semmilyen egészségügyi problémáért nem vállalnak felelősséget.


Kizárják azt a versenyzőt, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a versenyt, nem a futásra kijelölt útvonalon fut, vagy a nevezési lapot pontatlanul, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki!


A versenyzőknek tiszteletben kell tartaniuk a környezetvédelmi szempontokat és lehetőségeik mértékében óvniuk kell a természetet. A versenyzők a környezetet sem viselkedésükkel, sem a versenyen való részvételükkel nem terhelhetik. Szemetet (géltubusok, üres flakonok, stb.) kizárólag a futópálya mellett kijelölt területen, a frissítőállomásoknál lehet eldobni. A frissítés utáni 30 méteren belül lesz kijelölve a szemetelési zóna. Ennek a szabálynak a megszegése szintén kizárással jár!


Futó, gyalogló és kúszó mozgáson kívül más haladási forma nem megengedett. Kivételt képeznek ez alól a szabály alól a Szervező engedélyével jóváhagyott mozgásformák a testi fogyatékkal versenyzők esetében. A versenyt önként feladó vagy a versenyzésből kiállított versenyzőnek azonnal értesítenie kell a legközelebbi versenybírót és jelentkeznie kell a versenyközpontban a Szervezőnél.


A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, kutyával futni tilos. A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk! A segítés csak a versenypálya széléről megengedett. A kísérő nem léphet a hivatalos versenypályára, és nem haladhat a versenyzővel együtt.


A versenyző bármely telekommunikációs vagy szórakoztató eszközként besorolható felszereléssel zenét vagy egyéb hanganyagot csak saját felelősségére hallgathat (mobiltelefon, telefon, iPod, MP3-lejátszó, fényképező, videó-felvevő, stb.) különös tekintettel a fülhallgató használatra. Ebből eredően nem veszélyeztetheti saját és más testi épségét, illetve nem akadályozhatja társait a verseny időszaka alatt. A szabályszegés megállapításakor a hivatalos versenypályán tartózkodó versenybíró azonnal kizárhatja a versenyzőt, amennyiben a versenyző ezen eszköz használata miatt nem hallja a versenybíró instrukcióját, illetve egyéb más figyelmeztető hangokat.


Tilos a versenypályára üvegpalackot vinni!


A futópályán az első szabálysértést sárgalappal büntetik, ismételt szabályszegés esetén piroslap jár, amely magával vonja a versenyből való kizárást.


A rendezvényről a verseny útvonalán, valamint a rajt előtt és az eredményhirdetéskor a rajt területen fotók és filmek készülnek, amit a rendezők megjelenítenek a verseny honlapján és kiadványainkban.


A versenyen való részvételkor a versenyzők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a szervezők szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez, kiadványaikban.


A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.


A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás feltételeit.


Egyéb amatőr sport- és kulturális rendezvények reklámozására felületet biztosítunk igény szerint. A Barcika Art Nonprofit Kft. fenntartja az indulói létszám korlátozásának, valamint az útvonal, program- és időpont-változtatás jogát.