Versenyszabályzat


 

Kolorfutás Night 2022

 

Az alábbi szabályok a verseny tisztaságát, gördülékenységét biztosítják és meghatározóak a versenyen való részvétel szempontjából. A versenybírók biztosítják ezeknek a szabályoknak a betartását. A Szervezők által kijelölt és az ő igazgatása alá tartozó versenybíróságot a versenyen közreműködő versenybírók alkotják. Jelentkezésével a versenyző elfogadja a Versenyszabályzatot.

 

A verseny alapelve a tisztességesség és a szabályok betartása. Ezeknek a szabályoknak a megszegése árán szerzett mindennemű előnyszerzés keresése tilos. A versenyzők nem zavarhatják, veszélyeztethetik egymást, továbbá a verseny során mindennemű veszélyeztetés vagy akadályoztatás kizárt. A versenyzőknek udvariasnak kell lenniük a versenytársaikkal, önkéntesekkel, bírákkal, és az elsősegélynyújtó személyzettel szemben. A versenyzők kötelesek betartani a közlekedési szabályokat, a Szervező, a versenybírák és az elsősegélynyújtó személyzet utasításait. A versenyzőknek tisztelniük kell a környezetet és kerülniük kell annak szennyezését.

 

Minden versenyző egészséges és fizikailag edzett állapotban saját felelősségére indul.

 

A szervező fenntartja a verseny lebonyolítását illető Versenyszabályzat tetszés szerinti időbeni megváltoztatásának jogát. Ezek a változások akkor válnak hatályossá, amennyiben a versenyzőket írásban tájékoztatják a változást érintő körülményekről.

 

Versenyen részt vehet minden felkészült futó, akik elfogadják a versenykiírásban foglalt feltételeket és tisztában van vele, mire vállalkozik! Minden futó felelős, hogy egészségi állapota lehetővé tegye a versenyen való indulást. Szervezők semmilyen egészségügyi problémáért nem vállalnak felelősséget.

 

Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a versenyt, nem a futásra kijelölt útvonalon fut, vagy a nevezési lapot pontatlanul nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki! A versenyzőknek tiszteletben kell tartaniuk a környezetvédelmi szempontokat és a lehetőségeiknek mértékében óvniuk kell a természetet. A versenyzők a környezetet sem viselkedésükkel, sem a versenyen való részvételükkel nem terhelhetik. Szemetet (géltubusok, üres flakonok stb.) kizárólag a futópálya mellett kijelölt területen, a frissítőállomásoknál lehet eldobni. a frissítés utáni 30m-en belül lesz kijelölve a szemetelési zóna. Ennek a szabálynak a megszegése kizárással jár!

 

Futó, gyalogló és kúszó mozgáson kívül más haladási forma nem megengedett. Kivételt képeznek ez alól a szabály alól a Szervező engedélyével jóváhagyott mozgásformák a testi fogyatékkal versenyzők esetében. A versenyt önként feladó vagy a versenyzésből kiállított versenyzőnek azonnal értesítenie kell a legközelebbi versenybírót és jelentkeznie kell a versenyközpontban a szervezőknél.

 

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, kutyával futni tilos. A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk! A segítés csak a versenypálya széléről megengedett. A kísérő nem léphet a hivatalos versenypályára és nem haladhat a versenyzővel együtt.

 

A versenyző bármely telekommunikációs vagy szórakoztató eszközként besorolható felszereléssel zenét vagy egyéb hanganyagot csak saját felelősségére hallgathat (mobiltelefon, telefon, iPod, MP3-lejátszó, fényképező, videó-felvevő stb.) különös tekintettel a fülhallgató használatra. Ebből eredően nem veszélyeztetheti saját és más testi épségét, illetve nem akadályozhatja társait a verseny időszaka alatt. A szabályszegés megállapításakor a hivatalos versenypályán tartózkodó versenybíró azonnal kizárhatja a versenyzőt, amennyiben a versenyző ezen eszköz használata miatt nem hallja a versenybíró instrukcióját, illetve egyéb más figyelmeztető hangokat.

 

Tilos a versenypályára üvegpalackot vinni!

 

A futópályán az első szabálysértést sárgalappal büntetik, ismételt szabályszegés esetén piroslap jár, amely magával vonja a versenyből való kizárást.

 

A rendezvényről a verseny útvonalán, valamint a rajt előtt és az eredményhirdetéskor a rajt területen fotók és filmek készülnek, amit a rendezők megjelenítenek a verseny honlapján és kiadványainkban.

 

A versenyen való részvételkor a versenyzők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a szervezők szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez, kiadványaikban.

 

A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

 

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás feltételeit.

 

Egyéb amatőr sport- és kulturális rendezvények reklámozására felületet biztosítunk igény szerint. A Barcika Art Nonprofit Kft. fenntartja az indulói létszám korlátozásának-, valamint az útvonal, program- és időpont változtatás jogát.