Versenyszabályzat


 

A résztvevő a jelentkezéssel egyidejűleg elfogadja a Versenyszabályzatot.

 

 1. Az alábbi szabályok a verseny tisztaságát, gördülékenységét biztosítják, és meghatározók a versenyen való részvétel szempontjából. A versenybírók biztosítják ezeknek a szabályoknak a betartását. A Szervező által kijelölt és az ő igazgatása alá tartozó versenybíróságot a versenyen közreműködő versenybírók alkotják.
   
 2. A verseny alapelve a tisztességesség és a szabályok betartása. Ezeknek a szabályoknak a megszegése árán szerzett mindennemű előnyszerzés tilos. A versenyzők nem zavarhatják, veszélyeztethetik egymást, továbbá a verseny során mindennemű veszélyeztetés vagy akadályoztatás kizárt.
   
 3. A versenyzőknek udvariasnak kell lenniük a versenytársaikkal, önkéntesekkel, bírákkal és az elsősegélynyújtó személyzettel szemben.
   
 4. A versenyzők kötelesek betartani a közlekedési szabályokat, a szervező, a versenybírák és az elsősegélynyújtó személyzet utasításait.
   
 5. A versenyzőknek tisztelniük kell a környezetet, és kerülniük kell annak szennyezését.
   
 6. Minden versenyző egészséges és fizikailag megfelelő állapotban, saját felelősségére indul.
   
 7. A szervező fenntartja a Versenyszabályzat tetszés szerinti időbeni megváltoztatásának jogát. Ezek a változások abban az esetben válnak hatályossá, amennyiben a versenyzőket írásban tájékoztatja a változást érintő körülményekről.
   
 8. Kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, továbbá aki nem teljesíti a versenyt, nem a futásra kijelölt útvonalon fut.
   
 9. A versenyzőknek tiszteletben kell tartaniuk a környezetvédelmi szempontokat és a lehetőségeiknek mértékében óvniuk kell a természetet. A versenyzők a környezetet sem viselkedésükkel sem a versenyen való részvételükkel nem terhelhetik. Szemetet (géltubusok, üres flakonok stb.) kizárólag a futópálya mellett kijelölt területen, a frissítőállomásoknál lehet eldobni. A frissítés utáni 30 méteren belül lesznek kijelölve a szemetelési zónák. Ennek a szabálypontnak a megszegése kizárással jár!
   
 10. Futó, gyalogló és kúszó mozgáson kívül más haladási forma nem megengedett. Kivételt képeznek ez alól a szabály alól a Szervező engedélyével jóváhagyott mozgásformák a testi fogyatékkal versenyzők esetében.
   
 11. A versenyt önként feladó vagy a versenyzésből kiállított versenyzőnek azonnal értesítenie kell a legközelebbi versenybírót és jelentkeznie kell a versenyközpontban a szervezőknél.
   
 12. A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül-, kutyával futni tilos. A kerékpáros, görkorcsolyás kísérővel induló futót a versenyből kizárjuk! A segítés csak a versenypálya széléről megengedett. A kísérő nem léphet a hivatalos versenypályára és nem haladhat a versenyzővel együtt.
   
 13. A versenyző bármely telekommunikációs vagy szórakoztató eszközként besorolható felszereléssel zenét vagy egyéb hanganyagot csak saját felelősségére hallgathat (mobiltelefon, telefon, iPod, MP3-lejátszó, fényképező, videó-felvevő stb.) különös tekintettel a fülhallgató használatra. Ebből eredően nem veszélyeztetheti saját és más testi épségét, illetve nem akadályozhatja társait a verseny ideje alatt. A szabályszegés megállapításakor a hivatalos versenypályán tartózkodó versenybíró azonnal kizárhatja a versenyzőt, amennyiben a versenyző ezen eszköz használata miatt nem hallja a versenybíró instrukcióját, illetve egyéb más figyelmeztető hangokat.
   
 14. Tilos a versenypályára üvegpalackot vinni!
   
 15. A futópályán az első szabálysértést sárgalappal büntetik, ismételt szabályszegés esetén piroslap jár, amely magával vonja a versenyből való kizárást.
   
 16. A rendezvényről a verseny útvonalán, valamint a rajt előtt és az eredményhirdetéskor a rajt/cél területen fotók és videofilmek készülnek, amit a szervezők megjelenítenek a verseny honlapján és kiadványaikban.
   
 17. A versenyen való részvételkor a versenyzők tudomásul veszik, hogy a róluk készült képeket a szervezők szabadon felhasználhatják reklám tevékenységeikhez, kiadványaikban. A fotókon és filmeken szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.