Vásározói pályázat

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ 5. KOLORFESZTIVÁLON

MEGVALÓSULÓ KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGÉRE

 

A Barcika Art Kft., mint Rendező, pályázatot hirdet a 2017. év augusztus 1-20. között megrendezésre kerülő 5. Kolorfesztivál on megvalósuló kereskedelmi tevékenység végzésére. Cégünk a magas színvonalú, minőségi kiszolgálás és kínálat mellett, a minél színesebb, igényesebb installációk kialakítására törekszik a KOLORCITY KAZINCBARCIKA városmárkához hűen.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

 

 1. érvényes működési és mozgóbolt árusítási engedély,
 2. a tevékenységhez kötődő egyéb engedélyek (pl. NÉBIH, szakhatósági engedélyek, Jövedéki törvényben meghatározott követelményeknek való megfelelési igazoló dokumentumok),
 3. szükség esetén a használt konyhatechnológiai és egyéb eszközök biztonságos működését igazoló dokumentumok,
 4. hiánytalanul és pontosan kitöltött adatlap határidőn belüli leadása,
 5. a rendezvényen felépíteni kívánt installáció bemutatása fotóval és technikai paraméterekkel (kizárólag épített, időjárásnak ellenálló, igényes installációt fogadunk el, a sátorral való kitelepülés nem lehetséges),
 6. az árusítandó termékek hiánytalan felsorolása a tervezett fogyasztói árak megjelölésével,
 7. saját arculattal való rendelkezés (minimum logó),
 8. a kitelepülés során használni kívánt grafikai vagy legyártott nyomdai anyagok (molinó, ártábla, szórólap, zászlók, hálók, ernyők, stb.) bemutatása fotóval.

 

 

Bármely, fent megjelölt dokumentum/információ nem kerül leadásra, a Rendező a pályázatot érvénytelennek tekinti.

 

A pályázat beadása nem jelenti a fesztiválon való automatikus részvételt.

 

A Rendező a beadott pályázatok közül, azok teljeskörű értékelését követően dönti el, hogy kivel köt szerződést kereskedelmi tevékenységre.

 

A pályázat elbírálása során a rendező jogosult egyes termékek árusításának mellőzését kérni a pályázótól, ha azok a saját, a többi kereskedő vagy a rendezvényt látogatók érdekeit sértik, illetve bemutatásukat, értékesítésüket az érvényes jogszabályok tiltják.

 

Rendező jogosult, amennyiben támogatói és/vagy egyéb megállapodást köt harmadik féllel, adott termékek és/vagy márkák kizárólagosságát kikötni. (pl. italmárka)

 

 

Sikeres pályázat benyújtása esetén a Pályázó kötelezettségei:

 

 1. A területen lévő standokat, pultokat, pavilonokat, egyéb installációkat a szerződésben meghatározott időpontig nem bontja el.
 2. Forgalomtól függetlenül a vásári terület rendjét nem zavarja meg, a vásározói szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. Annyiben ezen kötelezettségét elmulasztja, kötbér fizetésére kötelezhető és/vagy a rendezvényről kitiltható. Ebben az esetben a Rendező a kifizetett területfoglalási díjat visszafizetni nem köteles.
 3. A területfoglalási díjat 2017. július 31-éig átutalással vagy készpénzben, számla ellenében megfizeti.
 4.  A Rendező, az előre megadott áramigényeknek megfelelően áramvételezési lehetőséget biztosít, de az erre való csatlakozást a Pályázó hajtja végre hibátlan, épp, működésre alkalmas hosszabbítóval.
 5. Kizárólag kiváló, működésre alkalmas eszközöket használ, különös tekintettel az elektromos árammal működő eszközökre. Amennyiben elavult, sérült eszközt köt be, és azzal a Rendezővel vagy harmadik személlyel szemben kárt okoz, azt teljes egészében viseli.
 6. A hatályos előírásoknak megfelelő saját tűzvédelmi eszközről – poroltórólgondoskodik (min. 6kg-os ABC hitelesített tűzoltó készülék) –, annak hiányában az illetékes hatóság bírságot szabhat ki, és a rendezvényen – jelentkezése ellenére – a Vásározó nem vehet részt, az árusításból a Rendező és/vagy a hatóság kizárhatja. Ebben az esetben a területhasználati díj kapcsán a Rendezőnek visszafizetési kötelezettsége nincs.
 7. Kizárólag épített, az időjárásnak ellenálló installációt helyez ki.
 8. Gondoskodik a veszélyes hulladék és ételhulladék elszállításáról.
 9. Minimális foglalási napok (blokkban): augusztus 4-5-6. (3 nap) és/vagy augusztus 10- 11-12-13. (4 nap) és/vagy augusztus 18-19-20. (3 nap)

 

 

 

A Rendező fenntartja a jogot a sikeres pályázók arculati és épített megjelenését illetően; a rendezvény ideje alatt csak olyan értékesítők kaphatnak területfoglalási engedélyt, akik illeszkednek a rendezvény és a KOLORCITY brand minőségi megjelenéséhez.

 

Az egységes vásározói arculat kialakításának érdekében javasoljuk az alábbi, korlátozott számban bérbe vehető installációk használatát. A sikeres pályázó az alábbiak közül választott vagy saját, a Rendező által elfogadásra kerülő szerkezettel települhet ki.

 

Területfoglalási és bérleti díjak

 

Az 5. Kolorfesztiválra a Rendező egységes és kedvezményes díjakat alakított ki, mely minden Vásározóra nézve kötelező érvényű.

 

A Rendező az árusításra vonatkozóan (saját installációval érkező Vásározók részére) napi négyzetméter árakat határoz meg, melyek ún. kedvezményes átalánydíjak és függetlenek az árusítás időtartamától.

 

 

Nagy vendéglátó egység (20 m2 felett):

 

 • előkészítő és háttér konyha: 500 Ft + 27% ÁFA = bruttó 635 Ft /m2/nap
 • kiszolgáló rész: 2.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó 2.540 Ft/m2/nap

 

Egyéb kereskedelmi egységek saját installációval (20 m2 alatt):

 

 • 2.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó 2.540 Ft/m2/nap

 

Installációk bérleti díjai (mely a területfoglalási díjat is tartalmazza):

 

 • 1-es, 2-es stand (2m x 1m): 6.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó 7.620 Ft/db/nap
 • 3-as faház (3m x 2 m): 15.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó 19.050 Ft/db/nap

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15. Az elbírálás határideje: folyamatos, legkésőbb 2017. június 25-éig.

 

A megadott határidőn túl beérkező pályázatokat a Rendező kötelezettségvállalás nélkül és csak a fennmaradó lehetőségek függvényében tudja elbírálni.

 

A jelentkezés aláírt, lepecsételt jelentkezési lap – előírt határidőn belüli visszaküldésével (e-mailben, postai úton vagy személyesen) történik.

 

E-mail cím: szilasiancsa@gmail.com

 

Postacím: Barcika Art Kft. Szilasi Lászlóné 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

 

EZEN A LINKEN TÖLTHETI LE A JELENTKEZÉSI LAPOT!

 

Minden további kérdésben keresse Szilasi Lászlóné (06/20/823-9953) kolléganőnket, állunk szíves rendelkezésére.

 

Kazincbarcika, 2017.04.28.

 

A Rendező képviseletében: Dr. Makkai Orsolya ügyvezető-igazgató