KolorFund

 

KolorFund Pályázati Alap – A vállalkozások hatékony működésének támogatására Kazincbarcikán


A támogatás célja

A Pályázati Alap célja, hogy vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatással ösztönözze Kazincbarcikán mikro- vagy kisvállalkozások (1-49 fő) megújulását, támogassa működési, beleértve energetikai célú hatékonyságának javítását. A vállalkozások működésük stabilizálásával és eredményességük javulásával hozzájárulhatnak Kazincbarcikán új munkahelyek teremtéséhez.

A rendelkezésre álló forrás

A fejlesztési célú vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre álló keretösszege: 30.000.000.- Ft.

A támogatás összege

A benyújtott pályázatok által igényelhető támogatás:

 • minimális összege: 200.000.- Ft.
 • maximális összege: 2.000.000.- Ft.


A támogatás mértéke, támogatási intenzitás

A Pályázati Alapból igényelhető maximális támogatás a projekt összköltségének 100%-a, de legfeljebb 2.000.000.- Ft.


Támogatható tevékenységek:

 • A termelő, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos eszközbeszerzés (gépek, informatikai eszközök, beltéri berendezések, kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, kivéve gépjármű),
 • információ-technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új hardver, szoftver, betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan).
 • Oktatási költségek elszámolása, amelyek közvetlenül a támogatásban megjelölt eszköz beszerzéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódnak (önállóan nem elszámolható tevékenység)


A lehetséges projekt végrehajtók köre

A pályázaton részt vehetnek a Kazincbarcika város területén székhellyel, és/vagy telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozási kategóriába tartozó szervezetek.

 1. Vállalkozás mérete szerint:
  Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
  • a)    összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
  • b)    éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
  Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
  • a)    összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
  • b)    éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
 2. Jogi forma szerint:
  jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  egyéni vállalkozók,
 3. Jogosultsági feltételek szerint:
  • a) legutóbbi lezárt üzleti év adózott eredménye nem haladja meg a 20 millió forintot, és
  • b) rendelkeznek a pályázat benyújtását megelőző 2 lezárt üzleti évvel, melyek közül egyik sem lehet veszteséges, valamint
  • c) a vállalkozás legalább 2 éve a támogatást igénylő tulajdonában van


Konzultációs időpontok

A konzultációs időpontokat rugalmasan alakítjuk. A beérkező kérdéseket rendszerezzük és ezután - amennyiben igény van rá - nyilvános fórumot tartunk, amelyre a kérdést megfogalmazó leendő pályázók email útján meghívást kapnak.
A pályázatot benyújtani tervező vállalkozások a kérdéseiket erre az email címre küldhetik el:
kolorfund@kolorcity.hu

A pályázatok benyújtási határideje: 

2024. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikusan ide kattintva az űrlapon keresztül.
Személyesen: Kazincbarcika Város Önkormányzata, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., Polgármesteri Iroda részére
 
Letölthető pályázati dokumentumok