Felelősségvállalási nyilatkozat

 

Alulírott nevező kijelentem, hogy a X. Kolorfutás Kazincbarcika eseményen saját felelősségemre veszek részt, felelős vagyok saját egészségi, fizikai állapotomnak a részvételre való alkalmasságáért.
 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabályt és előírást betartom, azon sportemberhez méltó magatartással veszek részt, saját és sporttársaim testi épségét óvom. Elfogadom, hogy a verseny rendezői, bármely versenyző egészségkárosodásáért, vagy a versennyel összefüggésben keletkezett károkért kártérítésre nem kötelezhetőek. 


A szervező fenntartja a jogot, hogy az eseményről és a futókról fotót és videófelvételt készítsen, melyet szabadon felhasználhat a későbbi reklámkiadványaihoz. A nevezéssel igazolom, hogy a regisztrációhoz szükséges adatközlés a www.kolorcity.hu oldalon önkéntes alapon történt, és az adatok a valóságnak megfelelnek, illetve ezek tárolásához és a versenyen való felhasználásához hozzájárulok.


Kelt: Kazincbarcika, 2023.